Om BEEhappy

Vad vi erbjuder


BEEhappy förenklar för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner att främja pollinering och en mer hållbar framtid. Våra ekosystemtjänster är abonnemang av bikupor och andelsbiodlingar. I nästa steg kommer vi att erbjuda fler tjänster och produkter som kopplar an till hållbarhet och goda val.Varför vi gör det 


Hållbarhet. BEEhappy har ett helhetstänk när det gäller naturen och samhället. Vi är alla en del av ekosystemet där växter, djur och människor samverkar. Därför strävar vi alltid efter att välja det bästa alternativet när det gäller olika val vi ställs inför: transporter, produkter m m. Skötsel och omsorg av bisamhället utförs enligt ekologiska principer.
Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ditt företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till de 17 globala målen. BEEhappy erbjuder ett lokalt och konkret sätt som underlättar för alla att arbeta för mål 11 och 15: hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald. Pollinatörerna är hotade av klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och insektsgifter. Blomstrande städer. BEEhappy vill bidra till en hållbar stadsutveckling i linje med de globala målen. Ett abonnemang av bikupa är ett konkret incitament till vidare och djupare samtal på arbetsplatsen om hållbarhet, miljö, pollinering, ja ett gott liv. Tillsammans med våra Gröna Vänner kan vi bokstavligen få Sundsvall att blomstra.


En stad som aktivt agerar och tar ansvar lokalt på ett globalt dilemma - det skapar framtidstro och attraktivitet.


Hur allt började


Jag vet faktiskt inte vad som hände först. Det var snarare några pusselbitar som låg framför mig och väntade på att sättas ihop: en influensa, en film på youtube och en tågresa.


En vinter för tre, fyra sedan, jag ligger i soffan, nedbäddad i influensa. Jag vet inte hur det kommer sig, men plötsligt följer jag ett helt biodlingsår på en youtube-kanal.  Sedan, eller kanske innan, tuffar ett tåg mot Stockholm med mig ombord.  Jag bläddar i ett magasin, läser om urban biodling och när jag ser kuporna på stadens tak spritter jag till av glädje.


Kontrasterna berör mig. Det andas framtidstro!  Biodlingen som en slags motståndsrörelse, för en grönskade stad , en länk mellan människa, natur och små lurviga djur.


Ett par år senare anmäler jag mig till kurs i biodling. Efter tre skopor tvivel och sju goda val, så knådas idéerna och BEEhappy grundas, våren 2019.


Inom kort öppnar jag upp en blogg där du kan följa den fortsatta resan. 


/Anna-Karin 


Om BEEhappy,
vad vi erbjuder
och varför