Abonnemang bikupa

Nu kan företaget abonnera en bikupa, få 60 000 nya medarbetare
som jobbar målmedvetet för en blomstrande närmiljö.

Innovativt och konkret

Att abonnera bikupor är ett innovativt och konkret sätt att visa företagets engagemang för hållbarhet. Samtidigt stärks ett medvetet och modernt varumärke.


Så här går det till
Bikuporna ställs ut hos er och får regelbunden tillsyn och omsorg av BEEhappy. Vi skördar också honungen, slungar, silar, pakterar och levrerar den till er.


Biodlingen och hanteringen av honungen är hantverksmässig.


Honungen tappas sedan med omsorg på glasburkar, förses sedan med etiketter med er logotyp. På etiketten finns också budskapet om ert engagemang och ansvar. Honungen särbehandlas genom hela processen, så ni får ert eget närproducerade livsmedel. I abonnemanget ingår också

  • en föreläsning för en personalgrupp/år
  • presskit med text och bild 
  • nyhetsbrev som speglar året i bisamhälletGröna Vänner
Som företagskund ingår ni i Gröna Vänner. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar stadsutveckling och en blomstrande stad. Tänk globalt, agera lokaltOavsett hur stort eller litet ditt företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till de
17 globala målen.


Vi erbjuder ett lokalt och konkret sätt som underlättar för er att arbeta för mål 11 och 15:
hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald. 


Visste du att det finns ca 300 vilda biarter i Sverige och att en tredjedel av dem är rödlistade? Även honungsbin är hotade av klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och insektsgifter.


Det är en utmaning för oss, eftersom vi  är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel maten vi äter är pollinerad av dem. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden.