Andelsbiodling

BEEhappy gör det enkelt för dig att bli biodlare.

Köp en andel eller flera i vår bigård på Alnö
och få din egen honungsskörd.

Så här går det till


Vi underlättar för dig att bli biodlare. Köp en andel eller flera i BEEhappys bigård och få din egen honungsskörd. Lämna allt fix och trix till oss. 


Varje andel motsvarar 10 procent av vad ett bisamhälle producerar. En andel kan ge 1-3 kg. Vi kan inte ge någon exakt garanti, för vädret kan ju bli uruselt, men vi sprider riskerna och delar lika på den totala skörd som bigården producerar. 


Alla vinner på andelsbiodling.
Mest naturen. 


Som andelsbiodlare tillhör du vårt gäng av gröna hjältar, då du främjar den biologiska mångfalden, pollinering och grönska. Dessutom får du:


    • 10 procent av honungskörden/andel
    • Ett andelsbevis/diplom
    • Följa bisamhället via vår Facebooksida
    • Nyhetsbrev under säsongen 
    • Inbjudan till aktivitet där du som andelsägare har förtur och förmånpris. Alla andelar 2022 är tingade. 

Tora, Elsa och Taimi


BEEhappys bigård för andelsbiodlare består idag av 10 kupor, som är uppkallade efter smarta, snälla och starka kvinnor i vår släkt, till exempel...


     Tora     

greppade gärna gitarren och sjöng. Hennes hem var öppet för alla och hon kunde kramas, så där ordentligt, så det kändes i själen också. 


     Elsa

en textil mångsysslare. Med nio barn fann hon sitt andrum i husets väv- och stickrum. Där fanns alla regnbågens färger på garnspolarna som kunde sätt spinn på vilka fantiser som helst.  


     Taimi

växte upp i en liten by, utan vetskap om att hon en dag skulle evakueras. 1944 bombades och brändes Rovaniemi, och runt 100 000 personer fick fly. En kvinna med sisu och blick för det vackra i vardagen.  
Mer surr 2022

Under 2022 kommer
bigården att växa då vi
aktivt ska göra avläggare
av befintliga bisamhällen. 

Andelsbiodlarnas bigård finns
intill Säter Koloniträdgårds-
förening på Alnö.