Lära mer

Lära mer.
Fascineras.

Biets karriärvägar.

Bisamhällets organisation.

Den livsviktiga pollineringen.


Och ännu mer. 

Lära mer


Utifrån era önskemål och behov skräddarsys föresläsning eller workshop. 


Vid abonnemang av bikupa ingår en föreläsning för en personalgrupp/år. 


Du som är andelsbiodlare får särskild inbjudan till aktivitet, dit du har förtur och till extra förmånlig kostnad.Visste du att... 


Honungsbin är den enda insekt som producerar livsmedel som äts av människan.


En tredjedel av all mat vi äter är bereonde av pollinatörer. 


Drönarnas primära uppgift är att befrukta drottningen. De dör direkt efteråt. 


Drottningen lägger runt 2000 ägg om dagen under sommaren.


Det finns en karriärstege för arbetsbina.


Honungsbin kan känna igen linjer, prickar, mönster, former – och till och med ansikten.


Bisamhället övervintrar genom att bilda ett klot. Bina turas om att vara ytterst i klotet och på så sätt håller de värmen.


Det finns runt 300 biarter
i Sverige. En tredjedel av dem
är rödlistade.